STUDENT ALLOWANCES READY FOR COLLECTION NOTICE

0
196

The Ministry of Employment, Labour Productivity and Skills Development wishes to inform all Brigades and Maun, Selibe-Phikwe, Jwaneng and Palapye Technical College students that their allowances will be ready for collection on the 24 March 2020 in the afternoon.

This therefore request students to collect their allowances at the nearest Post Offices. Students are advised to bring their valid Omang Cards for identification.

Thank you

KITSISO

Ba Lephata la Khiro, Tokafatso Bodiredi le Tlhabololo Dikitso ba itsise baithuti botlhe ba Dikolo tsa ithutelo tiro ya diatla tsa di Brigades le Palapye, Maun, Jwaneng le Selibe Phikwe Technical Colleges fa ba ka simolola go ya go tsaya madi a bone a itshetso kwa posong nngwe le nngwe e gaufi le bone, kgwedi ya Mopitlo e le masome mabedi le bone (24 March 2020) mo tshokologong.

Ka jalo ba kopiwa go tla ka karata ya omang o o mo tirisong.

Re a leboga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here